ÄLGSKÖTSELOMRÅDE VÄRNAMO SYDVÄST

HEM

JAKT OMRÅDE AVGIFTER DOKUMENT JAKTLAG KONTAKT LÄNKAR

Info


Spillningsinventeringen ska vara utförd så fort som möjligt för bästa resultat, dock senast 15/4 2016.
Vi skrev först att inventeringen skulle vara genomförd senast 25/4 men i ett utskick från Länstyrelsen skrev dom att det ska vara genomförd innan den 15/4 2016

Skicka inventeringsresultatet till info@varnamosydvast.se senast den 16/4 2016

Var nu noga när ni utför inventeringen

Nya Stadgan som antogs på årsmötet 20160310 ligger nu under fliken DOKUMENT

Mvh Styrelsen

 

Du är besökare nr

Sidan senast uppdaterad:
2016-03-11